Uitzetting CCM op laatste moment voorkomen

Stichting Cultureel Centrum Moordrecht kan weer heel even ademhalen. Even leek het er op dat het oude schoolgebouw aan de Vierde Tochtweg, waarin sinds begin 2017 de stichting is gehuisvest, direct moest worden ontruimd. Hierdoor zou de stichting vanaf 4 juli op straat komen te staan.

Opgelucht, maar uitdaging blijft
Het waren spannende tijden voor de stichting en haar achterban. Op 5 juli is er op aandringen van de stichting nog een spoedoverleg geweest met burgemeester Kats en wethouder Hordijk. Dit heeft geresulteerd in uitstel van ongeveer twee maanden. ‘Uiteraard zijn we blij dat we even lucht hebben zodat we naar een oplossing kunnen werken, maar als stichting hadden wij graag gezien dat we wat meer tijd hadden gekregen. De twee maanden zijn zo om en met de zomervakantie in aantocht kan je eigenlijk vrij weinig bereiken. Ik hoop niet dat dit er uiteindelijk toe leidt dat wij onze activiteiten moeten staken na de zomer. Dat zou voor het bestuur en de achterban een enorme aderlating zijn,’ aldus Mounir el Achrafi – voorzitter van CCM. De gemeente heeft inmiddels aangegeven per 15 september met de sloop te zullen beginnen.

Zoektocht wordt voortgezet
Door het uitstel is voor heel even de druk van de ketel en zijn beide partijen weer constructief met elkaar in overleg getreden. Echter is hiermee de huisvestingproblematiek van CCM nog niet opgelost. Op verzoek van CCM heeft de gemeente wederom toegezegd mee te willen denken over de oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn. El Achrafi: ‘Ergens blijven wij hopen dat de sloop van het pand voorlopig nog niet urgent is voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Dat zou ons iets meer rust geven, ook na de zomervakantie. Al is het maar omdat we een enorme inboedel hebben die we niet snel ergens kunnen stallen. We verhuizen de spullen liever meteen naar een alternatieve locatie. Daarmee voorkomen we tevens dat de continuïteit van onze activiteiten in gevaar komt.’