Onze activiteiten

Huiswerkbegeleiding
Goed onderwijs speelt een belangrijke rol in de sociale ontwikkeling van jongeren. Stichting CCM wil de jongeren daarom ondersteuning bieden bij hun opleiding. Huiswerkbegeleiding zal worden gegeven door hoogopgeleide vrijwilligers. Deze hoogopgeleide vrijwilligers kunnen in bepaalde situaties ook als mentor fungeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer kinderen met problemen kampen of wanneer zij advies willen met betrekking tot hun studie. Stichting CCM biedt daarnaast de jongeren een plek waar ze rustig kunnen werken.

Nederlandse taal
Voor mensen die moeite of een achterstand hebben in taalvaardigheid, zullen cursussen georganiseerd worden om de Nederlandse taal bij te spijkeren.  Stichting CCM zal ook mensen, die pas een korte tijd in Moordrecht verblijven, hulp bieden bij het inburgeren.

Computercursussen
Het kunnen omgaan met een computer is in het hedendaagse leven heel belangrijk. Denk daarbij aan het doorgeven van een adreswijziging bij de gemeente of het elektronisch betalen. Er wordt derhalve (één keer in de week ) door deskundigen binnen de gemeenschap hulp aangeboden zodat er met verschillende programma’s (o.a. Word) gewerkt kan worden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van internet en e-mail.

Koranlessen
Door een imam of andere koran-kenners worden aan leerlingen les gegeven in het reciteren en uitleggen/vertalen van de koran.

Arabische taal