Doelstellingen

Stichting CCM stelt zich ten doel:

  • het verwezenlijken, beheren en exploiteren van een cultureel centrum in Moordrecht;
  • het creëren van wederzijds begrip binnen en tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen. Dit door het organiseren van ontmoetingen en educatieve activiteiten;
  • het faciliteren van gerichte activiteiten voor vrouwen, jongeren en ouderen.

Voor het realiseren van de doelstellingen is het creëren van een goede samenwerking tussen alle belanghebbenden een vereiste. Daarnaast is de eensgezindheid en eenheid van de achterban de belangrijkste voorwaarde om de doelstellingen te kunnen behalen.