Het bestuur

Het bestuur van Stichting Cultureel Centrum Moordrecht (onbezoldigd) bestaat uit 5 bestuursleden waarbinnen zowel de jongeren als de ouderen worden vertegenwoordigd. Alle bestuursleden  functioneren op vrijwillige basis. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting in het algemeen, het uitvoeren van het beleid, het voeren van financieel beheer en het verzorgen van de interne- en externe communicatie.