Jaarverslagen

Als stichting met een ANBI status zijn wij verplicht volgens de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen onze jaarverslagen te publiceren. Het verslag bevat een activiteitenverslag en de balans en de staat van baten en lasten. Op deze pagina treft men de meest recente jaarverslagen. 

Download hier het jaarverslag over 2020

Download hier het jaarverslag over 2021