Jaarverslagen

Als stichting met een ANBI status zijn wij verplicht volgens de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen onze jaarverslagen te publiceren. Het verslag bevat een activiteitenverslag en de balans en de staat van baten en lasten. Op deze pagina treft men de jaarverslagen tot nu toe.

Download hier het jaarverslag over 2016.

Download hier het jaarverslag over 2017.

Download hier het jaarverslag over 2018.