Missie

Stichting CCM streeft ernaar de saamhorigheid en verdraagzaamheid tussen de verschillende culturen en geloven binnen Moordrecht te bevorderen. Sleutelwoorden hierbij zijn verbinding maken en bruggen bouwen.