Activiteiten

Stichting CCM is van mening dat onderwijs een belangrijke rol speelt inzake goed burgerschap. Daarnaast is een opleiding een voorwaarde om als individu deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Derhalve hecht Stichting CCM veel waarde aan educatieve activiteiten. Hieronder een voorlopig overzicht van deze activiteiten.

Huiswerkbegeleiding en mentorschap
Stichting CCM vindt dat goed onderwijs een belangrijke rol speelt in de sociale ontwikkeling van jongeren. Wij zien de afgelopen jaren helaas een negatieve trend ontstaan bij jongeren die moeite hebben met leren en daardoor snel afhaken en hun school niet afmaken. Wij willen als stichting daarom deze kinderen begeleiden (buiten schooltijd) zodat ze het weer goed gaan doen op school en een goede startkwalificatie gaan behalen waarmee ze in staat zullen zijn deel te nemen aan de maatschappij.

Computerlessen van jongeren aan ouderen
Het geven van computerlessen van jongeren aan ouderen verbetert het beeld dat jongeren en ouderen van elkaar hebben. Het vermindert tevens sociaal isolement en vereenzaming bij ouderen. Daarnaast ontwikkelen de jongeren een realistischer en minder stereotiep beeld van ouderen. Bij deze activiteit staat “verbinding maken en bruggen brouwen” (tussen jong en oud) centraal. De vrijwilligers die de cursussen begeleiden slaan een brug tussen de generaties en helpen de jongeren met de voorbereiding van de lessen, geven tips en voeren evaluatiegesprekken.

Zoals ook eerder is aangegeven wil Stichting CCM een bijdrage leveren aan de samenleving. Mede door het organiseren van activiteiten op maatschappelijk vlak. Hieronder een overzicht van deze activiteiten.

Samenwerking met andere organisaties
Stichting CCM werkt nauw samen met een aantal maatschappelijke organisaties. Het doel hiervan is om bij te dragen aan een oplossing van een vraag van een school, gemeente of politie. Het doel hiervan is om maatschappelijke vraagstukken met elkaar op te lossen. Hiermee wil stichting CCM het algemeen belang dienen.

Platform
Stichting CCM neemt deel aan het Platform voor Religies en Levensbeschouwingen. Het doel hiervan is om de maatschappelijke integratie en de maatschappelijke emancipatie en participatie te bevorderen. Op dit platform kunnen verschillende maatschappelijke thema’s met elkaar gedeeld worden. Deze debatten en contacten leiden tot wederzijds begrip en tolerantie tussen de verschillende culturen en geloven.

Wij doen nog veel meer! Wilt u weten wat? Klik dan hier voor ons beleidsplan.