ANBI-status

Wat betekent de ANBI-status voor onze donateurs?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Stichting CCM is in het bezit van deze status. Door deze status kunnen onze donateurs alle donaties die zij hebben gedaan aan Stichting CCM aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit kunnen zij doen in de belasting aangifte. Voor meer informatie over het aftrekken van uw giften/donaties kunt u hier klikken.

Zie hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen